Brochure Vierogenprincipe

Kinderdagverblijven in Nederland zijn wettelijk verplicht het vierogen principe te hanteren. Als een pedagogisch medewerker alleen is met een groep kinderen kan er altijd een tweede volwassene mee kijken en/of luisteren. Dit wordt op locaties op diverse manieren vormgegeven, bijvoorbeeld door deuren met glas of ramen, geschakelde groepsruimtes, babyfoon of babytablets, waardoor de tweede volwassenen contact kan houden met de groep waar een pedagogisch medewerker alleen werkt.

Boink (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) en de Brancheorganisatie Kinderopvang hebben samen de brochure Het vierogenprincipe in de dagelijkse praktijk uitgegeven waarin vijf ondernemers en vijf leden van bijbehorende oudercommissies aan het woord komen. Zo krijgt u een beeld van hoe het vierogenprincipe toegepast wordt in de dagelijkse praktijk.