Peuterspeelplekken

Peuteropvang voor peuters vanaf 2,5 jaar!

Peuteropvang

Peuters vanaf 2,5 jaar van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag zijn van harte welkom op een peuterspeelplek op één van onze 3 locaties in Waalre. Gemeente Waalre betaalt mee aan deze plekken omdat zij het belangrijk vinden dat alle peuters in Waalre samen kunnen spelen en leren. 

Wat is een peuterspeelplek?

Peuters (vanaf 2,5 jaar*) op onze peuterspeelplekken komen 2 dagdelen per week* van ieder 5,5 uur; 40 weken per jaar (dus niet tijdens (school)vakanties). Er zijn geen vaste combinaties van ochtenden/middagen. Je kunt samen met de directeur kijken naar de mogelijkheden.

Hoe werkt zo'n groep?

Elke groep telt maximaal 16 kinderen en wordt begeleid door twee beroepskrachten. De beroepskrachten werken bewust aan de ontwikkeling van de kinderen; er wordt gekeken naar de individuele ontwikkeling van je kind, maar ook de ontwikkeling in en van de groep. Voor het volgen van je kind wordt een speciale methode gebruikt: KIJK.

Wat kost een peuterspeelplek?

Je betaalt een vaste ouderbijdrage, afhankelijk van je inkomen. In de ouderbijdragetabel staat welke bijdrage je betaalt in jouw specifieke situatie.

*Mijn kind heeft een VVE-indicatie

Als je kind een VVE indicatie heeft van het consultatiebureau en dus extra ondersteuning nodig heeft in zijn ontwikkeling krijgt je kind vanaf 2 jaar een peuterplek van 3 dagdelen aangeboden in plaats van 2 dagdelen. Je betaalt voor de eerste twee dagdelen een bijdrage zoals vermeld in de ouderbijdragetabel, het derde is gratis en wordt volledig bekostigd door de gemeente.

Waar kan ik mijn kind aanmelden?

Je kunt meer informatie krijgen door een mail te sturen naar de directeur van de locatie van je keuze (zie hieronder). Je kunt je kind aanmelden via het aanmeldformulier.

Dondersteentjes

Ekenrooi

De Wilderen

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag? 

Of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kun je nakijken in de voorwaarden van de Belastingdienst.

En zo ja, mag ik dan gebruikmaken van de peuterspeelplekken?

Ja, ook kinderen van ouders die kinderopvangtoeslag krijgen mogen gebruikmaken van de peuterspeelplekken. Je betaalt dan de normale uurprijs van het kinderdagverblijf. Meer informatie en direct je maandlasten berekenen: 
de kosten van onze kinderopvang 

*Behalve peuters met een zogenaamde VVE-indicatie.