Over Kinderstad Waalre

Kinderstad Waalre heeft drie locaties verspreid over de dorpen Aalst en Waalre; in of naast de basisscholen De Wilderen, de Drijfveer, Ekenrooi en Christoffel. Van hieruit werken we samen met alle basisscholen en met andere professionals in de gemeente zoals jeugdgezondheidszorg maar ook specialisten op het gebied van sport, natuur, cultuur en creativiteit.

Eén vertrouwde plek voor je kind 

In samenwerking schuilt onze kracht. We bieden alle vormen van kinderopvang (kinderdagopvang – peuteropvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang) onder 1 dak. En van daaruit zoeken we de verbinding met anderen die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van kinderen. Zodat we kinderen van baby tot puber kunnen bieden wat ze op dat moment nodig hebben. Op 1 vertrouwde plek, want kinderen die zich ergens thuis en vertrouwd voelen komen het beste tot hun recht. Dat geeft ook ouders rust en vertrouwen: wij zien je kind echt.

Spelend leren 

In al onze activiteiten staat spelend leren voorop. We sluiten aan bij datgene waar je baby, peuter of schoolgaand kind op dat moment behoefte aan heeft. Kinderen maken van baby af aan al contact met andere kinderen. En dat is niet voor niets, ze leren het meeste van elkaar. En daar geven we ze dan ook letterlijk en figuurlijk de ruimte voor.

Geleidelijke stap naar school

Kinderen zijn al vroeg in beeld bij ons team. Jeugdverpleegkundigen zijn regelmatig op locatie om mee te kijken naar de ontwikkeling van onze baby’s en peuters. Peuters gaan rustig en op tijd kennis maken met de kleuterklas. De docenten van deze groepen komen ook regelmatig bij ons meekijken. De stap naar school gaat geleidelijk en vanzelf.

Vriendschap

In al die jaren leren wij kinderen door en door kennen. Zodra kinderen contact kunnen maken ontmoeten ze bij ons buurtkinderen en latere klasgenootjes. Vriendschap wordt hierdoor met de paplepel ingegoten. En blijven lang bestaan omdat kinderen soms wel 10 tot 12 jaar bij ons zijn en samen vanaf het kinderdagverblijf groep 1 binnenstappen.

Locaties

Kom vooral een keer kennismaken bij De Wilderen, Dondersteentjes en/of Ekenrooi. Onze enthousiaste professionals vertellen graag over hun pedagogische visie en de manier waarop zij samenwerken met anderen. 

Bekijk onze locaties
 

 


Maatschappelijke Kinderopvang

Wij zijn een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Dit betekent dat we de winst die we maken opnieuw investeren in de ontwikkeling van de kinderen. Van alle kinderen, overal waar dat nodig is.

Meer weten?

logo BMK