Dondersteentjes

 • Gezonde voeding
 • Bewust buiten spelen
 • Vriendschap
 • Huiselijk

Gemiddelde beoordeling:
Kinderdagopvang: 8,2
Peuteropvang: 8,5
Buitenschoolse opvang: 6,8

Groen locatie
Kinderopvang Dondersteentjes Waalre
 • Kinderdagopvang (0-4 jaar)
 • Peuteropvang (2-4 jaar)
 • BSO (4-13 jaar)

Deze locatie biedt de volgende soorten kinderopvang:

Kinderdagverblijf Dondersteentjes ligt in het hart van het mooie Aalst/Waalre. Onze locatie is gevestigd in een oud schoolgebouw. De linkervleugel is ingericht voor kinderen van 0 tot 4 jaar voor dagopvang en de rechtervleugel voor kinderen van 4 tot 12 jaar van de buitenschoolse opvang.

In dit grote, schoolse gebouw verwacht u niet meteen een knus kinderdagverblijf. Laat u verrassen! Achter onze deur wacht u een warme en huiselijke sfeer.

Vertrouwd en veilig

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een vertrouwde en veilige omgeving, waarin zij zich emotioneel veilig voelen. Alleen met een veilige basis kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. We kijken naar de behoeften van de kinderen en sluiten daarop aan, zodat elk kind zich in zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen. We leren kinderen om hun gevoelens te verwoorden en bevorderen hun zelfvertrouwen door een positieve benadering. We gaan uit van wat kinderen wel kunnen, niet van wat zij niet kunnen.

Oog voor de ontwikkeling van een kind     

Kinderen van 0 tot 4 jaar spelen en ontdekken op ons kinderdagverblijf en in onze ontdektuin.

Onze pedagogisch medewerkers doen er alles aan om te zorgen dat baby's en peuters zich thuis voelen. Zij stimuleren de ontwikkeling van uw kind door het aanbieden van allerlei activiteiten.

Ze observeren, maar vinden met name de interactie, het contact heel belangrijk. Een-op-een met uw kind, maar ook in de groep, waarin elk kind zijn eigen rol vervult. Onze medewerkers lokken met spel en activiteiten kinderen uit tot ontdekken, spelen en bewegen. Kinderen leren veel van elkaar en leren spelenderwijs. Wij leren de kinderen goed kennen en kunnen ouders bijstaan bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op één plek, dichtbij school en andere voorzieningen. Daar kiezen we bewust voor. Zo kan het kind opgroeien op een vertrouwde plek waar het kan leren, spelen en zichzelf ontwikkelen. De overgangen gaan heel natuurlijk. Alles onder één dak biedt duidelijkheid en continuïteit en is ook gemakkelijk voor ouders, bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van kinderen.

Ruimschoots aandacht voor uw baby

Baby’s krijgen speciale aandacht. Er wordt veel geknuffeld, voorgelezen en gezongen. Ook gaan ze gezellig mee naar buiten, genieten van de frisse buitenlucht, spelen op het gras of kunnen vanuit de kinderwagen de avonturen van de grotere kinderen bewonderen.

Ons kinderdagverblijf heeft drie belangrijke speerpunten

 • Gezonde voeding
 • Bewust buiten spelen
 • Vriendschap

Gezonde voeding

Wij vinden de gezondheid van kinderen erg belangrijk. Op ons kinderdagverblijf geven wij kinderen daarom een gezonde basis mee in hun leven vanaf hun babytijd totdat ze 4 jaar worden. Bij een gezond leven hoort ook gezond en lekker eten. Als je kinderen daar op jonge leeftijd op een speelse manier mee kennis laat maken geef je ze een goede basis mee voor de rest van hun leven.

Hoe doen we dat?

 • We geven verantwoorde voeding; zo weinig mogelijk tot geen toegevoegde suikers en zouten en zoveel mogelijk biologisch.
 • We kweken samen met de kinderen groenten en fruit in onze eigen moestuin. Door het zaaien, ruiken, plukken en proeven ontdekken ze veel over gezonde voeding. Wanneer de groenten en het fruit rijp zijn, is het tijd om ze te oogsten en er wat lekkers van te maken. Hmmm, dat is smullen!
 • We werken samen met leveranciers uit de regio, zoals Bakker de Vocht en Groenteman Guus Van Thoor uit Waalre.  

“Onbekend maakt vaak onbemind bij kinderen. Als een groente ‘s avonds op het bord ligt weten de kinderen waar het vandaan komt. Dat maakt gezond eten leuker en lekkerder.” Ellen Straatman – pedagogisch medewerker

Bewust buiten spelen

Buiten zijn en buiten spelen, vinden we heel belangrijk.

Van baby af aan maken kinderen bij ons dagelijks kennis met de natuur. Ze bewegen veel en genieten van vaak buiten zijn. Dus ook als het waait en regent, spelen we in onze eigen, mooie tuin. Jassen en laarzen aan en lekker springen in de plassen!

We bieden activiteiten aan die op de natuur gericht zijn, zoals spelen met natuurlijke materialen, lezen en zingen over de natuur. Ieder seizoen levert prachtige natuurlijke materialen op, waarmee kinderen volop kunnen experimenteren. Fantasie en verwondering staan centraal. We krijgen regelmatig bezoek van libellen, hommels, konijnen, vogels en vlinders! 

We hebben onze tuin speciaal ingericht als ontdektuin. Alle zintuigen worden hier geprikkeld. Onze speeltoestellen zijn van verantwoord en duurzaam materiaal gemaakt. De kinderen kunnen spelen op de heuvel naar de glijbaan en van de glijbaan afglijden, het blote voeten pad, het gazon met stapstenen, de zandbak met water, de hut van struiken, de apenrots, verschillende paden en struiken. Alles is erop ingericht om te voelen en ontdekken, ook voor de allerkleinsten.

Ook gaan we regelmatig eropuit, bijvoorbeeld naar de eendjes in het Woldersven of naar het bos om beestjes, takjes en andere schatten te zoeken. Ook dan gaan de baby’s lekker mee.

"Als het regent trekken we laarsjes aan en gaan lekker naar buiten. In de moestuin zaaien, ruiken, plukken en proeven we. Binnen spelen we ook veel met natuurlijke materialen. Kinderen mogen lekker ontdekken en vies worden bij ons.” Tineke Bleeker – pedagogisch medewerker

Vriendschap

Wist je dat baby’s elkaar al aankijken en op elkaar reageren? Dat dat eerste contact heel belangrijk voor ze is?

Van baby af aan leren kinderen elkaar door en door kennen op ons kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar).
Je merkt dat ze hierdoor sneller de wereld om zich heen ontdekken. We helpen hen hier actief bij. Baby's leren veel van de anderen en we geven hen heel veel warmte en geborgenheid. Bij de peuters zie je het zelfvertrouwen groeien als ze mogen meehelpen en dingen voordoen.

Wij zien elke dag spontane vriendschappen ontstaan. Vaak al als kinderen nog heel klein zijn. We zijn niet alleen trotse getuige, maar stimuleren en faciliteren dit contact ook. Bijvoorbeeld door situaties te creëren op de groep waarin baby’s elkaar kunnen zien en aanraken. Omdat vriendschap niet alleen mooi is maar ook heel belangrijk voor het latere zelfvertrouwen. Ook daarom besteden we veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Het is één van de mooiste dingen van ons vak; kinderen in contact brengen met elkaar.

Onze mooiste beloning is om dikke vrienden hand in hand, vol zelfvertrouwen naar groep 1 te zien gaan. Gelukkig hoeven we ze dan niet te missen en zien we ze na school weer samen binnenkomen op de buitenschoolse opvang.” Marja van Greunsven - pedagogisch medewerker

Talentontwikkeling

Onze maatschappij stelt steeds hogere eisen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze van jongs af aan leren te vertrouwen op zichzelf, leren ontdekken wat ze echt leuk vinden en vooral ook leren functioneren in een groep. Onze manier van werken is hier helemaal op gericht. We bieden kinderen allerlei handvatten om de wereld te ontdekken. Elk kind heeft een talent en de uitdaging is om het kind dat te laten ontdekken en te durven laten zien.

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Bij kinderdagverblijf Dondersteentjes werken we met het VVE programma 'Startblokken'. Met deze methode stimuleren we bewuster het spel van kinderen. Vanuit waardevrij observeren leren we ze verdere stappen te zetten in hun natuurlijke ontwikkeling. We prikkelen kinderen spelenderwijs.

We vinden het van belang dat kinderen veel buiten zijn in de gezonde buitenlucht; daarom spelen we dagelijks buiten in onze ontdekkingstuin, waarin kinderen naar hartenlust kunnen ontdekken.

Contact met ouders

Kinderdagverblijf Dondersteentjes wil een verrijkende aanvulling zijn op de thuisbasis en vindt een goed contact met de ouders heel belangrijk. Tijdens de dagelijkse breng- en haalmomenten vinden we het belangrijk dat er informatie uitwisseling plaats vindt; de pedagogisch medewerkers nemen de tijd voor een goede overdracht op de haal- en brengmomenten. Zij vertellen bij het ophalen hoe de dag verlopen is en hoe het met het kind is gegaan. Ieder jaar vinden er oudergesprekken plaats en we geven periodiek een nieuwsbrief uit. Met de oudercommissie bespreken we regelmatig de algemene gang van zaken en de kwaliteit van de opvang.

Kinderopvang App

Wij werken met een speciale Kinderopvang App voor ouders via het ouderportaal. Hiermee laten we via persoonlijke berichtjes en foto's weten hoe het met uw kindje gaat.
Ouders kunnen 24-7 via de app op hun smartphone of tablet nieuws over de locatie lezen, foto's bekijken, maar ook hun kindje ziekmelden, vakantie doorgeven of extra opvang aanvragen.

Kinderopvang is bij ons inclusief

 • Luiers
 • Broodmaaltijd
 • Vers fruit
 • Gezonde tussendoortjes
+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

Spiegelbeeld Bellen blazen in de tuin Fruit eten Een onderonsje Samen in de groentetuin Vriendjes buiten Activiteit met scheerschuim Scheerschuim is leuk! Creatief met verf Vriendjes Twinning is winning
Spiegelbeeld Bellen blazen in de tuin Fruit eten Een onderonsje Samen in de groentetuin Vriendjes buiten Activiteit met scheerschuim Scheerschuim is leuk! Creatief met verf Vriendjes Twinning is winning

Beoordelingen

KlantOK

31 ouders beoordelen de kinderdagopvang van Kinderstad Waalre locatie Dondersteentjes met een 8,2 gemiddeld.

8,2

Peuters vanaf 2,5 jaar van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag zijn van harte welkom op een peuterspeelplek op één van onze 3 locaties in Waalre. Gemeente Waalre betaalt mee aan deze plekken omdat zij het belangrijk vinden dat alle peuters in Waalre samen kunnen spelen en leren. 

Peuters (vanaf 2,5 jaar*) op onze peuterspeelplekken komen 2 dagdelen per week* van ieder 5,5 uur; 40 weken per jaar (dus niet tijdens (school)vakanties). Er zijn geen vaste combinaties van ochtenden/middagen. Je kunt samen met de directeur kijken naar de mogelijkheden.

Hoe werkt zo'n groep?

Elke groep telt maximaal 16 kinderen en wordt begeleid door twee beroepskrachten. De beroepskrachten werken bewust aan de ontwikkeling van de kinderen; er wordt gekeken naar de individuele ontwikkeling van je kind, maar ook de ontwikkeling in en van de groep. Voor het volgen van je kind wordt een speciale methode gebruikt: KIJK.

Wat kost een peuterspeelplek?

Je betaalt een vaste ouderbijdrage voor je kind van € 66,00 per maand. Het resterende bedrag wordt vergoed door de gemeente.

*Mijn kind heeft een VVE-indicatie

Als je kind een VVE indicatie heeft van het consultatiebureau en dus extra ondersteuning nodig heeft in zijn ontwikkeling, krijgt je kind vanaf 2 jaar een peuterplek van 3 dagdelen aangeboden in plaats van 2 dagdelen. Je betaalt voor de eerste twee dagdelen de ouderbijdrage van €66,00 per maand, het derde is gratis en wordt volledig bekostigd door de gemeente.

Waar kan ik mijn kind aanmelden?

Je kunt meer informatie krijgen door een mail te sturen naar de directeur van de locatie van je keuze. Je kunt je kind aanmelden via het aanmeldformulier.

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag? 

Of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kun je nakijken in de voorwaarden van de Belastingdienst.

En zo ja, mag ik dan gebruikmaken van de peuterspeelplekken?

Ja, ook kinderen van ouders die kinderopvangtoeslag krijgen mogen gebruikmaken van de peuterspeelplekken. Zodra je kindje 2 jaar is kan het komen spelen. Je betaalt dan de normale uurprijs van het kinderdagverblijf.

*Behalve peuters met een zogenaamde VVE-indicatie.

+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

In de moestuin

Beoordelingen

KlantOK

Ouders beoordelen de peuteropvang van Kinderstad Waalre locatie Dondersteentjes met een 8,5 gemiddeld.

8,5

Buitenschoolse opvang Dondersteentjes ligt in het hart van het mooie Aalst/Waalre en biedt voor en na school opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Buitenschoolse opvang Dondersteentjes is gevestigd in een oud schoolgebouw. De linkervleugel is ingericht voor kinderen van 0 tot 4 jaar voor dagopvang en de rechtervleugel voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor de buitenschoolse opvang.  In dit grote, schoolse gebouw verwacht u niet meteen een knusse buitenschoolse opvang. Laat u verrassen! Achter onze deur wacht u een warme en huiselijke sfeer.

Scholen

Bij buitenschoolse opvang Dondersteentjes vangen we kinderen op die naar bassischool de Drijfveer of basisschool de Meent gaan. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen op school op een afgesproken verzamelplaats op. De allerjongste kinderen worden door de leerkracht naar deze verzamelplaats gebracht en aan de pedagogisch medewerkers overgedragen. De wat oudere kinderen komen zelf naar deze verzamelplaats toe. De pedagogisch medewerkers lopen samen met de kinderen naar buitenschoolse opvang Dondersteentjes toe.

Vertrouwd en veilig

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een vertrouwde en veilige omgeving, waarin zij zich emotioneel veilig voelen. Alleen met een veilige basis kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. We kijken naar de behoeften van de kinderen en sluiten daarop aan, zodat elk kind zich in zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen. We leren kinderen om hun gevoelens te verwoorden en bevorderen hun zelfvertrouwen door een positieve benadering. We gaan uit van wat kinderen wel kunnen, niet van wat zij niet kunnen.

Mooi en ruim ingericht

Bij onze buitenschoolse opvang besteden we veel aandacht aan een veilige en huiselijke sfeer met voldoende uitdaging voor kinderen. De buitenschoolse opvang beschikt over verschillende ruimtes; 2 centrale keukens/ eetkamers waarin we diverse kookactiviteiten organiseren, maar ook aan tafel spelletjes doen of tekenen, een atelier, een leeshoek, een expressieruimte waar kinderen lekker kunnen verkleden, een poppenhoek en een bouwhoek om urenlang te spelen met blokken, lego, Kapla en K'nex.

Buiten is er een grote ontdekkingstuin waar kinderen lekker kunnen spelen.

Verschillende leeftijden

Buitenschoolse opvang Dondersteentjes heeft plaats voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen worden opgevangen in een basisgroep en van daaruit maakt het kind de keuze waar het gaat spelen.

Vrije tijd na schooltijd

Bij ons staat het spelen en plezier hebben voorop. Het is de vrije tijd van uw kind, dus het mag zelf bepalen wat het wil doen. Na school start elk kind altijd in de eigen basisgroep om wat te eten en te drinken. Op tafel staat een afbeelding van betreffende groep, zodat kinderen precies weten waar ze moeten gaan zitten. Daarna kan elk kind zelf kiezen wat het wil gaan doen.

We werken met thema’s en bieden activiteiten aan. Wekelijks bieden we workshops aan die te maken hebben met dan geldende thema. De kinderen kunnen hier vrijblijvend aan mee doen. Daarnaast zijn er verschillende ruimtes waar kinderen alleen of in kleine groepen kunnen spelen of kletsen. Er kan van alles gebeuren op een dag: lezen, vertellen, schilderen, tekenen, kleien, knutselen, puzzelen, rennen, fietsen, met poppen spelen, verkleden, toneelspelen en natuurlijk buiten spelen.

Oog voor de ontwikkeling van een kind

Kinderen van 4 tot 13 jaar spelen en ontdekken op onze buitenschoolse opvang en in onze ontdektuin.

Onze pedagogisch medewerkers doen er alles aan om te zorgen dat de kinderen zich thuis voelen. Zij stimuleren de ontwikkeling van uw kind door het aanbieden van allerlei activiteiten.

Ze observeren, maar vinden met name de interactie, het contact heel belangrijk. Een-op-een met uw kind, maar ook in de groep, waarin elk kind zijn eigen rol vervult. Onze medewerkers lokken met spel en activiteiten kinderen uit tot ontdekken, spelen en bewegen. Kinderen leren veel van elkaar en leren spelenderwijs. Wij leren de kinderen goed kennen en kunnen ouders bijstaan bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op één plek, dichtbij school en andere voorzieningen. Daar kiezen we bewust voor. Zo kan het kind opgroeien op een vertrouwde plek waar het kan leren, spelen en zichzelf ontwikkelen. De overgangen gaan heel natuurlijk. Alles onder één dak biedt duidelijkheid en continuïteit en is ook gemakkelijk voor ouders, bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van kinderen.

Onze buitenschoolse opvang heeft 3 belangrijke speerpunten

 • Gezonde voeding
 • Bewust buiten spelen
 • Vriendschap

Gezonde voeding

Wij vinden de gezondheid van kinderen erg belangrijk. Op onze buitenschoolse opvang geven wij kinderen daarom een gezonde basis mee in hun leven.

Bij een gezond leven hoort ook gezond en lekker eten. Als je kinderen daar op jonge leeftijd op een speelse manier mee kennis laat maken geef je ze een goede basis mee voor de rest van hun leven.

Hoe doen we dat?

We geven verantwoorde voeding; zo weinig mogelijk tot geen toegevoegde suikers en zouten en zoveel mogelijk biologisch.

We kweken samen met de kinderen groenten en fruit in onze eigen moestuin. Door het zaaien, ruiken, plukken en proeven ontdekken ze veel over gezonde voeding. Wanneer de groenten en het fruit rijp zijn, is het tijd om ze te oogsten en er wat lekkers van te maken.

We werken samen met leveranciers uit de regio, zoals Bakker de Vocht en Groenteman Guus Van Thoor uit Waalre.  

Bewust buiten spelen

Buiten zijn en buiten spelen, vinden we heel belangrijk.

Alle kinderen bij ons maken dagelijks kennis met de natuur. Ze bewegen veel en genieten van vaak buiten zijn. Dus ook als het waait en regent, spelen we in onze eigen, mooie tuin.

We bieden activiteiten aan die op de natuur gericht zijn, zoals spelen met natuurlijke materialen, lezen en zingen over de natuur. Ieder seizoen levert prachtige natuurlijke materialen op, waarmee kinderen volop kunnen experimenteren. Fantasie en verwondering staan centraal. We  krijgen regelmatig bezoek van eekhoorns, konijnen, vogels en vlinders! 

We hebben onze tuin speciaal ingericht als ontdektuin. Alle zintuigen worden hier geprikkeld. Onze speeltoestellen zijn van verantwoord en duurzaam materiaal gemaakt. De kinderen kunnen buiten lekker rennen en/of fietsen, klimmen, in de zandbak spelen, met de bal spelen, stoepkrijten, tenten bouwen, voetballen op het veld of gewoon lekker buiten zitten.

Ook gaan we regelmatig eropuit, bijvoorbeeld naar de eendjes in het Woldersven of naar het bos om beestjes, takjes en andere schatten te zoeken.

Vriendschap

Wij zien elke dag spontane vriendschappen ontstaan. Vaak al als kinderen nog heel jong zijn. We zijn niet alleen trotse getuige, maar stimuleren en faciliteren dit contact ook. Temeer omdat vriendschap niet alleen mooi is, maar ook heel belangrijk voor het latere zelfvertrouwen. Ook daarom besteden we veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Het is één van de mooiste dingen van ons vak; kinderen in contact brengen met elkaar.

Talentontwikkeling

Onze maatschappij stelt steeds hogere eisen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze van jongs af aan leren te vertrouwen op zichzelf, leren ontdekken wat ze echt leuk vinden en vooral ook leren functioneren in een groep. Onze manier van werken is hier helemaal op gericht. We bieden kinderen allerlei handvatten om de wereld te ontdekken. Elk kind heeft een talent en de uitdaging is om het kind dat te laten ontdekken en te durven laten zien.

Contact met ouders

Buitenschoolse opvang Dondersteentjes wil een verrijkende aanvulling zijn op de thuisbasis en vindt een goed contact met de ouders heel belangrijk. Er is altijd ruimte voor het maken van een praatje als u uw kind komt halen of brengen. Ieder jaar organiseren we oudergesprekken en ouderavonden en we geven regelmatig  een nieuwsbrief uit. Met de oudercommissie bespreken we regelmatig de algemene gang van zaken en de kwaliteit van de opvang.

Kinderopvang App

Wij werken met een speciale Kinderopvang App voor ouders via het ouderportaal. Hiermee laten we via persoonlijke berichtjes en foto's weten hoe het met uw kind gaat.
Ouders kunnen 24-7 via de app op hun smartphone of tablet nieuws over de locatie lezen, foto's bekijken, maar ook hun kind ziekmelden, vakantie doorgeven of extra opvang aanvragen.

De buitenschoolse opvang is bij ons inclusief

 • Gezonde tussendoortjes
 • Vers fruit
 • Broodmaaltijd tijdens studiedagen en in vakanties
 • Uitstapjes
+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

lekker buiten goal! kunnen wij het maken? meidengein vrienden maken
lekker buiten goal! kunnen wij het maken? meidengein vrienden maken

Beoordelingen

KlantOK

19 ouders beoordelen de buitenschoolse opvang van Kinderstad Waalre locatie Dondersteentjes met een 6,8 gemiddeld.

6,8

Samenwerking basisscholen

Wij halen kinderen op van de volgende basisscholen:
 • De Drijfveer
 • De Meent
 • Ekenrooi
 • Talent

Bijzondere kenmerken

 • Gezonde voeding
  We bieden kinderen verantwoorde en zoveel mogelijk biologische voeding aan met weinig tot geen toegevoegde suikers en zouten.
 • Bewust buiten spelen
  We gaan iedere dag buiten spelen en hebben onze tuin speciaal ingericht als ontdektuin, ook voor de allerkleinsten. Alle zintuigen worden hier geprikkeld.
 • Vriendschap
  Wij zien elke dag spontane vriendschappen ontstaan. We stimuleren en faciliteren dit contact ook, omdat vriendschap niet alleen mooi is maar ook heel belangrijk voor het latere zelfvertrouwen.
 • Huiselijk
  Een aparte vleugel voor het kinderdagverblijf en eentje voor onze huiselijke, gezellige bso.

Openingstijden

Kinderdagopvang

maandag - vrijdag
7.30 – 18.30 uur


Buitenschoolse opvang

maandag t/m vrijdag
na schooltijd – 19.00 uur

Tijdens vakanties en sluitingsdagen
van de school van 7.30 – 19.00 uur
 

Ook voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur

Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

Meer informatie

Directeur

Claudia Verhoeven
Claudia Verhoeven
06-50286938

Waar vind je ons?

Willem Smuldersplein 4 a
5582 JJ Waalre

Tel: 040-2214504
Openingstijden

Rekentool

Benieuwd naar de maandelijkse kosten? Bereken het eenvoudig en snel met onze handige rekentool!