De Wilderen

 • Samenwerking school
 • Huiselijk
 • Peuterprogramma
 • Sportactiviteiten BSO

Gemiddelde beoordeling:
Kinderdagopvang: 8,1
Peuteropvang: 9,0
Buitenschoolse opvang: 7,5
 

Campus locatie
We zien elkaar!
 • Kinderdagopvang (0-4 jaar)
 • Peuteropvang (2-4 jaar)
 • BSO (4-13 jaar)

Deze locatie biedt de volgende soorten kinderopvang:

“Heerlijk! Zo’n fris, nieuw en open gebouw!”, aldus een ouder van Kindcentrum de Wilderen.

Bij de Wilderen krijgt uw kind alle ruimte om zich goed te ontwikkelen, te spelen en te leren in zijn of haar eigen tempo. Onze opvang heeft een hele goed band met de school en dat heeft veel voordelen. Samen kijken we wat het beste is voor uw kind, zodat het een goede start kan maken op de basisschool.

Ik zie jou!

We zijn trots op ons team, dat een enorme berg aan kennis en ervaring heeft als het om opgroeiende kinderen gaat. Ook u en uw kind kunnen rekenen op onze deskundige inzet. Is er extra ondersteuning of extra uitdaging nodig, dan signaleren we dat tijdig en kijken wat de mogelijkheden zijn binnen ons Kindcentrum. Ook hebben we contact met de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij adviseert het team en houdt een inloopspreekuur voor ouders. Binnen het totale team werken we volgens het principe ‘Ik zie jou, jij ziet mij’, zo gaan we bewust met elkaar en met de kinderen om.

Jezelf zijn

Bij ons mag ieder kind zichzelf zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor uw kindje. Opgroeien in je eigen tempo, met je eigen mogelijkheden, op je eigen manier. Kinderen leren ook veel van elkaar, daar geven we binnen ons Kindcentrum alle ruimte aan. Peuters gaan spelen met de kleuters in de kleuterklas en/of op het speel-leerplein. We kijken welke activiteiten het beste passen bij ieder kind.

Tijd om te wennen

Uw kind naar de opvang brengen, dat is natuurlijk altijd even wennen. We zorgen voor een warme, zorgzame en veilige omgeving. Bovendien krijgen u en uw kind een vaste mentor. Zij heeft veel aandacht voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Zo voelt uw kind zich snel vertrouwd en hebt u een vaste contactpersoon waar u terecht kunt met al uw vragen.

Vertrouwd ritme

Baby'tjes krijgen bij ons speciale aandacht. Want de eerste levensjaren van een kind zijn heel belangrijk. We knuffelen en zingen en zorgen voor warmte en gezelligheid. Ook gaan we met uw kindje lekker naar buiten, genieten van de frisse buitenlucht, spelen op het gras, rondkijken wat er allemaal gebeurt. We volgen het ritme van thuis, zodat we de vertrouwde basis en geborgenheid kunnen bieden die uw baby vanuit thuis kent.

Voor alle leeftijden

Van baby, naar dreumes, naar peuter: we hebben activiteiten voor alle leeftijden en werken met het programma Startblokken. Dit is gericht op het ontwikkelen van onder andere de zintuigen, de motoriek en de taal. Natuurlijk is er ook tijd om te eten, te slapen en gezellig samen te zijn. Veel peuters vinden onze kookactiviteiten het leukste wat er is! In onze gezellige kinderkookcafé bakken, koken en smullen we heel wat af! Is uw kind liever aan het rennen en klimmen? Dan kan het terecht in onze klim- en klauterruimte of buiten op avontuur gaan.

Peutergroep

Alle peuters vanaf 2,5 jaar zijn welkom in onze peutergroep. Ook als u niet werkt of geen kinderopvangtoeslag ontvangt. Zo kunnen alle peuters in Waalre samen spelen en leren en zich goed voorbereiden op de basisschool. De gemeente Waalre betaalt mee aan deze plekken. Maak een afspraak en kom gerust kijken hoe waardevol peuteropvang voor uw kindje kan zijn!

Thuis voelen

Veel ouders kiezen bewust voor ons Kindcentrum, daarom komen er dagelijks veel kinderen uit heel Waalre naar de Wilderen. We werken met kleine groepen met vaste professionals op de groep, zodat uw kind zich snel thuis kan voelen. We hebben baby/dreumes-groepen, een peutergroep en een gemengde groep voor alle leeftijden. Als het kan is er in de periode januari-juli een instroomgroep waarin peuters die 4 jaar worden kunnen starten op de basisschool.

Vriendschap

Vriendschap tussen kinderen ontstaat al heel jong. Baby's maken contact met elkaar en langzaam leren kinderen samen te spelen. Zo leuk om te zien hoe kinderen vriendschappen sluiten en blij zijn als ze elkaar weer zien! Wij zorgen ervoor dat vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar in de groep kunnen blijven, ook in de overstap naar de basisschool. Hierdoor hebben kinderen echt een voorsprong op kinderen die naar andere kinderdagverblijven gaan. Zij kennen elkaar en de kleuterjuffen en -meesters en dat geeft veel vertrouwen en houvast.

Ouderapp

We hebben een ouderapp (Konnect), waarmee we snel en gemakkelijk met u kunnen communiceren. Uiteraard is de veiligheid en privacy gewaarborgd. U kunt de app ook gebruiken om uw kind af te melden of om een dag te ruilen. Wij zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft van de gang van zaken op onze opvang. Ook ontvangt u via de ouderapp regelmatig leuke foto’s van uw kind. Verder organiseren we oudergesprekken en gezellige activiteiten waar u en alle ouders van harte welkom zijn.

Ook na school

Het duurt nog even, maar toch handig om al te weten dat uw kind ook gebruik kan maken van onze buitenschoolse opvang (bso) als het straks naar school gaat. Hierdoor blijven kinderen van 0 tot 13 jaar altijd in een vertrouwde omgeving met bekende leeftijdgenootjes. We zorgen voor veel verschillende activiteiten op de bso, bijvoorbeeld sporten in de naastgelegen sporthal, muziek en theater, creatieve bezigheden, bouwen en fantasiespel.

Kom eens een kijkje nemen!

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze locatie? We heten u van harte welkom.

Vraag direct een rondleiding aan!

+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

Beoordelingen

KlantOK

47 ouders beoordelen de kinderdagopvang van Kinderstad Waalre locatie De Wilderen met een 8,1 gemiddeld.

8,1

Alle peuters vanaf 2,5 jaar zijn welkom in onze peutergroep. Ook als u niet werkt of geen kinderopvangtoeslag ontvangt. Zo kunnen alle peuters in Waalre samen spelen en leren en zich goed voorbereiden op de basisschool. De gemeente Waalre betaalt mee aan deze plekken. Maak een afspraak en kom gerust kijken hoe waardevol peuteropvang voor uw kindje kan zijn!

Ik zie jou!

We zijn trots op ons team, dat een enorme berg aan kennis en ervaring heeft als het om opgroeiende kinderen gaat. Ook u en uw kind kunnen rekenen op onze deskundige inzet. Is er extra ondersteuning of extra uitdaging nodig, dan signaleren we dat tijdig en kijken wat de mogelijkheden zijn binnen ons Kindcentrum. Ook hebben we contact met de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij adviseert het team en houdt een inloopspreekuur voor ouders. Binnen het totale team van onder meer leerkrachten en pedagogische medewerkers werken we volgens het principe ‘Ik zie jou, jij ziet mij’, zo gaan we bewust met elkaar en met de kinderen om.

Thuis voelen

Veel ouders kiezen bewust voor ons Kindcentrum, daarom komen er dagelijks veel kinderen uit heel Waalre naar de Wilderen. We werken met vaste professionals op de groep, zodat uw kind zich snel thuis kan voelen. We hebben twee peutergroepen, waarvan een groep alleen in de ochtenden open is. Als het kan is er in de periode januari-juli een instroomgroep waarin peuters die 4 jaar worden kunnen starten op de basisschool.

Jezelf zijn

Bij ons mag ieder kind zichzelf zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor uw peuter. Kinderen leren veel van elkaar, daar geven we binnen ons Kindcentrum alle ruimte aan. Peuters gaan spelen met de kleuters in de kleuterklas en/of op het speel-leerplein. We kijken welke activiteiten het beste passen bij ieder kind. We werken op De Wilderen op alle groepen met het VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie) Startblokken. Door gerichte activiteiten stimuleren we spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt al vanaf de babyleeftijd en komt vooral tot uiting in onze speciale peutergroep. Een betere start op de basisschool kunnen we kinderen niet geven!

+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

Beoordelingen

KlantOK

5 ouders beoordelen de peuteropvang van Kinderstad Waalre locatie De Wilderen met een 9,0 gemiddeld.

9,0

Onze buitenschoolse opvang zit in hetzelfde gebouw als de basisschool, maar is helemaal niet schools! Dat is maar goed ook, want na school is het tijd om te spelen en mag uw kind zelf kiezen wat het gaat doen. Dat kan soms best lastig zijn, want er is altijd heel veel te doen! We hebben verschillende ruimtes en de vaste medewerkers bedenken steeds weer nieuwe activiteiten voor alle leeftijden.

Unieke samenwerking

Uniek aan onze bso is de hechte en intensieve samenwerking met de school. Door die samenwerking kunnen we uw kind een optimale omgeving bieden om op te groeien in een positieve sfeer. Dat geeft rust voor u en uw kind. Programma en thema’s stemmen we op elkaar af en we merken dat kinderen dat leuk vinden. Zo krijgen ze ruimte en tijd om dieper op een onderwerp in te gaan. Natuurlijk is er altijd ook ruimte voor vrij spel.

Ik zie jou!

Zowel leerkrachten als pedagogische professionals leren uw kind goed kennen en houden de ontwikkeling in de gaten op allerlei gebieden. Bij ons mag ieder kind zichzelf zijn en dat geldt natuurlijk ook voor uw kind: opgroeien met je eigen mogelijkheden, op je eigen manier, doen wat je leuk vindt om te doen. Binnen het totale team werken we volgens het principe ‘Ik zie jou, jij ziet mij’, zo gaan we bewust met elkaar en met de kinderen om. Ook de kinderen leren rekening te houden met elkaar.

Leuke middag

Hoe belangrijk de ontwikkeling van uw kind ook is, op de bso gaat het vooral ook om een leuke tijd met leeftijdgenoten. Er zijn bij ons altijd genoeg kinderen om mee te spelen, uit je eigen klas of met kinderen uit jouw buurt die ook op de Wilderen zitten. Beneden en boven zijn er verschillende speelruimtes voor verschillende leeftijden en we hebben een gezellige keuken om te bakken en te koken. Populair zijn ook de sportactiviteiten die de vakleerkracht Gym verzorgt in sporthal de Hoeveland. De sportleraar geeft ook de sportlessen op school en kent de kinderen goed. Dat voelt heel vertrouwd.

Speciaal programma

Onze bso heeft in samenwerking met school, speciale programma’s, zoals Mad Science, theaterworkshops en allerlei creatieve activiteiten. We werken ook graag samen met de organisaties uit het dorp en omgeving. Denk aan muziekworkshops van de Muziekschool en de Harmonie en skilessen bij Montana. Door dit afwisselende aanbod, kan uw kind zelf ontdekken wat het leuk vindt om te doen. We stimuleren kinderen ook om nieuwe uitdagingen aan te gaan, verantwoordelijkheid te nemen en zelf of samen met andere kinderen problemen op te lossen.

Ouderapp

We hebben een ouderapp (Konnect), waarmee we snel en gemakkelijk met u kunnen communiceren. Uiteraard is de veiligheid en privacy gewaarborgd. U kunt de app ook gebruiken om uw kind af te melden of om een dag te ruilen. Wij zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft van de gang van zaken op onze opvang. Verder organiseren we vaak samen met de school gezellige activiteiten waar u en alle ouders van harte welkom zijn.

+ Lees de volledige omschrijving

Neem alvast een kijkje

Beoordelingen

KlantOK

39 ouders beoordelen de buitenschoolse opvang van Kinderstad Waalre locatie De Wilderen met een 7,5 gemiddeld.

7,5

Samenwerking basisscholen

Wij halen kinderen op van de volgende basisscholen:
 • De Wilderen

Bijzondere kenmerken

 • Samenwerking school
  Onze uitstekende samenwerking met de school heeft veel voordelen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zetten zich samen in voor een optimale en brede ontwikkeling van uw kind.
 • Huiselijk
  Onze ruimtes zijn huiselijk en warm ingericht, zodat de kinderen zich veilig en geborgen voelen. De groepen zijn speels en uitdagend ingericht met verschillende speelhoeken. Voor ieder wat wils!
 • Peuterprogramma
  Peuters en kleuters ontmoeten elkaar in de peuter-kleutergroep en op het speel-leerplein. Daar spelen en leren ze samen en zo zorgen we ervoor dat de overgang naar de basisschool soepel verloopt.
 • Sportactiviteiten BSO
  Een paar keer per week organiseert de vakleerkracht Gym, die ook de sportlessen op school geeft, sportactiviteiten in sporthal de Hoeveland. Hij kent de kinderen goed en weet precies wat ze aankunnen!

Openingstijden

Kinderdagopvang

maandag - vrijdag
7.30 – 18.30 uur
 

Buitenschoolse opvang

maandag t/m vrijdag
na schooltijd – 19.00 uur

Tijdens vakanties en sluitingsdagen
van de school van 7.30 – 19.00 uur

Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

Meer informatie

Directeur

Ilse Obdeijn
06-50286958

Waar vind je ons?

Meester Slootsweg 1
5581 AS Waalre

Tel: 040-3045250
Openingstijden

Rekentool

Benieuwd naar de maandelijkse kosten? Bereken het eenvoudig en snel met onze handige rekentool!

Beschikbaarheid Peuteropvang

Vanaf april 2021 zijn er weer een aantal plekken op onze peuteropvang beschikbaar! Voor meer info kunt u contact opnemen met Ilse Obdeijn.