Klachtenregeling

Als de dienstverlening niet in orde is, heb je als ouder/verzorger die gebruikmaakt van onze diensten het recht om een klacht in te dienen. 

In de klachtenregeling staat beschreven hoe klachten geregistreerd en behandeld worden. Een klacht kan ook extern ingediend worden bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang, zie hier de brochure:

brochure-LGK-2018