Klachtenregeling

Als de dienstverlening niet in orde is, heb je als ouder/verzorger die gebruikmaakt van onze diensten het recht om een klacht in te dienen. 

In de klachtenregeling staat beschreven hoe klachten geregistreerd en behandeld worden. Download het service-klachtenformulier.

Een klacht kan ook extern ingediend worden bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang, zie hier de brochure:
brochure-LGK